Wat is de rol van mijn (ex-) werkgever tijdens mijn bezwaar?

De beslissing over uw uitkering kan financiƫle en praktische gevolgen hebben voor uw (ex-)werkgever. Hierdoor is hij belanghebbende. Dat betekent dat hij ook bezwaar kan maken of betrokken kan worden in de bezwaarprocedure.

Wat betekent dat voor u?

Wordt uw (ex-)werkgever bij uw bezwaarzaak betrokken en vraagt hij daarvoor uw medische gegevens op? Dan geven wij die alleen als u dat goed vindt. Daarom is het belangrijk dat u uw medische gegevens niet in het bezwaarschrift zelf zet. Als u online bezwaar maakt stuurt u de medische gegevens apart per post op. Maakt u per post bezwaar, voeg de medische gegevens dan toe als bijlage bij uw bezwaarschrift.

Als wij medische gegevens aan uw (ex-)werkgever willen sturen, dan vragen wij hiervoor apart schriftelijk uw toestemming. Een advocaat of arts van uw (ex-)werkgever mag uw medische gegevens wel inzien. Ook zonder uw toestemming. Maar zij mogen de informatie niet bespreken met uw (ex-)werkgever.

Waarom zou uw (ex-)werkgever uw medische gegevens willen hebben?

De (ex-)werkgever wil zo goed mogelijk kunnen reageren op uw bezwaar, of hij wil mogelijk zelf bezwaar maken. Daarvoor heeft hij alle gegevens nodig waarover de beslissing gaat, dus ook de medische gegevens.

Wat gebeurt er als u geen toestemming geeft?

Als u geen toestemming geeft, krijgt uw (ex-)werkgever uw medische gegevens niet. Wel kan hij een gemachtigde inschakelen die arts of professioneel rechtshulpverlener is. Deze gemachtigde mag uw medische gegevens wel ontvangen. De medische gegevens mogen door deze gemachtigde alleen worden gebruikt voor de behandeling van het bezwaar. Hij mag deze gegevens niet bespreken met uw (ex-)werkgever.

Wat gebeurt er als u wel toestemming geeft?

Dan mag uw (ex-)werkgever een kopie ontvangen van de medische stukken die in uw bezwaardossier zitten. Hij mag de medische stukken die hij ontvangt alleen voor de behandeling van het bezwaar gebruiken. Ontvangen wij nieuwe medische gegevens tijdens de bezwaarprocedure? Dan hebben wij opnieuw uw toestemming nodig, voordat we deze gegevens aan uw (ex-)werkgever kunnen sturen.

Medisch gedeelte van een hoorzitting

Als uw (ex-)werkgever belanghebbende is, mag hij aanwezig zijn bij een hoorzitting. Bij het deel van de hoorzitting dat over uw medische situatie gaat mag hij alleen aanwezig zijn, als u daar toestemming voor geeft. Stuurt uw (ex-)werkgever een arts of advocaat? Dan mogen zij wel bij het medische gedeelte van de hoorzitting zijn. Dit kan ook zonder uw toestemming. Zij mogen de informatie over uw medische situatie niet met uw (ex-)werkgever bespreken.

Welke informatie krijgt uw werkgever nog meer?

Na de bezwaarprocedure krijgt ook de (ex-)werkgever onze beslissing op bezwaar. Het medische deel van de beslissing krijgt hij alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Een advocaat of arts van uw (ex-)werkgever krijgt het medische deel van de beslissing wel.