Een hoorzitting kan een onderdeel zijn van de bezwaarprocedure. Het is een persoonlijk gesprek tussen u en UWV. Meestal is het gesprek bij ons op kantoor. Een hoorzitting is niet verplicht. U kunt er dus ook voor kiezen om geen hoorzitting te houden.

In de video ziet u hoe een hoorzitting gaat.