Vergoeding van de kosten van mijn bezwaar

Als u bezwaar maakt, kan het zijn dat u kosten maakt. Bijvoorbeeld kosten voor rechtsbijstand. Of reiskosten, als u naar ons kantoor komt voor een hoorzitting of voor een afspraak met een arts of arbeidsdeskundige. Als wij aan uw bezwaar tegemoetkomen, kunt u die kosten in bepaalde gevallen vergoed krijgen. U moet er dan wel zelf om vragen, bijvoorbeeld in uw bezwaarschrift.

Dit verzoek kunt u mondeling of schriftelijk doen. U moet dit in ieder geval doen voordat u een beslissing op uw bezwaar krijgt. Daarna is het niet meer mogelijk om een vergoeding van de kosten te vragen.

Reiskosten

Wij vergoeden de kosten van openbaar vervoer (tweede klas). Kunt u om medische redenen niet met openbaar vervoer reizen? Neem dan hierover contact met ons op, voordat u naar ons kantoor komt. Als onze arts ook vindt dat u niet met openbaar vervoer kunt reizen, krijgt u een vergoeding van € 0,28 per kilometer.