Per post bezwaar maken

Als u niet online bezwaar kunt maken, kunt per post bezwaar maken: met een formulier of per brief. U kunt uw bezwaar dan het beste aangetekend versturen. Ook als u het naar ons postbusadres stuurt. Dan kunt u altijd aantonen dat u het op tijd heeft verzonden.

Bezwaar indienen met het formulier

Gebruik de downloadversie van het formulier Bezwaar maken tegen een beslissing. U downloadt dit formulier, vult het in, ondertekent het, en stuurt het per post naar UWV.

Bezwaar indienen per brief

Als u uw bezwaar per brief wilt indienen, vermeld in de brief dan in elk geval de volgende gegevens:

  • De datum.
  • Uw naam adres en telefoonnummer.
  • Uw burgerservicenummer (BSN).
  • De woorden ‘bezwaar’ of ‘ik maak bezwaar’.
  • De beslissing waar u het niet mee eens bent.
  • De datum en het kenmerk van de brief waarin onze beslissing staat (deze staan bovenaan de brief).
  • Waarom u het niet eens bent met de beslissing en wat volgens u de beslissing had moeten zijn.
  • Maakt u bezwaar tegen een beslissing over uw medische toestand? Zet de medische informatie dan in een bijlage.
  • Uw handtekening.

Stuur ook een kopie mee van de beslissing waar u bezwaar tegen maakt. Heeft u nog andere documenten die belangrijk zijn voor uw bezwaar? Stuur deze dan ook mee.

Voeg medische gegevens als bijlage toe aan uw bezwaar

Heeft u medische redenen voor uw bezwaar? Voeg uw medische gegevens dan als bijlage toe aan uw bezwaar. Het is namelijk mogelijk dat wij uw (ex-)werkgever bij uw bezwaarzaak moeten betrekken en hem een kopie van uw bezwaar moeten sturen. Hierover leest u meer op Waar moet ik op letten als ik medische gegevens opstuur?

Waar stuur ik mijn bezwaar naartoe?

U stuurt uw bezwaar naar de afdeling Bezwaar en Beroep. Het adres van de afdeling staat onderaan in de brief met onze beslissing. Zet op de envelop het woord ‘bezwaar’. Als wij uw bezwaar hebben ontvangen, dan hoort u binnen 5 werkdagen van ons.