Online bezwaar maken

U kunt direct online bezwaar maken. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Online bezwaar maken kan alleen als u zelf bezwaar maakt. Een gemachtigde kan niet online bezwaar maken.

Stuur medische gegevens apart per post op

Heeft u medische redenen voor uw bezwaar? Stuur uw medische gegevens dan apart per post op. Het is namelijk mogelijk dat wij uw (ex-)werkgever bij uw bezwaarzaak moeten betrekken en hem een kopie van uw bezwaar moeten sturen. Hierover leest u meer op Waar moet ik op letten als ik medische gegevens opstuur?

Als u niet online bezwaar kunt maken

U kunt ook bezwaar maken via de downloadversie van het formulier ‘Bezwaar maken tegen een beslissing’ of met een brief. Meer informatie over bezwaar maken per post leest u bij Per post bezwaar maken.