Adressen voor post

Postadressen voor uitkering of toeslag

Wilt u post versturen? En gaat het niet om post voor de arts of arbeidsdeskundige, een bezwaarschrift of internationale post? In dat geval stuurt u uw post naar het adres bij uw uitkering.

Postadressen voor toeslag

Stuur uw aanvraagformulier voor een toeslag naar een van de onderstaande adressen. Gebruik daarvoor het adres dat bij uw uitkering hoort. Vraagt u bijvoorbeeld een toeslag aan en heeft u een WAO-uitkering? Dan verstuurt u de aanvraag naar het postadres dat staat bij de WAO-uitkering.

WW-uitkering
UWV, afdeling WW
Postbus 58195
1040 HD Amsterdam

Wajong-uitkering
UWV, afdeling Wajong
Postbus 244
1000 AE Amsterdam

WAO-uitkering
UWV, afdeling WAO
Postbus 245
1000 AE Amsterdam

WAZ-uitkering
UWV, afdeling WAZ
Postbus 246
1000 AE Amsterdam

WAZO-uitkering
UWV, afdeling ZW
Postbus 57015
1040 CT Amsterdam

ZEZ-uitkering
Voor ZEZ-uitkeringen aangevraagd voor 1 juli 2019:
UWV, afdeling WAZO/ZEZ
Postbus 58018
1040 HA Amsterdam

Voor ZEZ-uitkeringen aangevraagd op of na 1 juli 2019:
UWV, afdeling ZW
Postbus 57015
1040 CT Amsterdam

WIA-uitkering (WGA of IVA)
UWV, afdeling WIA
Postbus 69254
1060 CH Amsterdam

IOW-uitkering
UWV, afdeling IOW
Postbus 6111
1005 EC Amsterdam

Ziektewet-uitkering of een toeslag op loon zonder uitkering
UWV, afdeling ZW
Postbus 57015
1040 CT Amsterdam

Beoordeling arbeidsvermogen
UWV
Postbus 2441
1000 CK Amsterdam