Adressen voor post

Postadressen voor bezwaar en beroep

Ben u het niet eens met een beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Is uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u in beroep gaan tegen uw afgewezen bezwaar.

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van UWV? Stuur uw bezwaar dan naar het postadres voor bezwaar in uw regio.

In beroep gaan

Is uw bezwaar afgewezen en wilt u per post in beroep gaan? Stuur uw beroep dan naar het adres dat staat in de beslissing op uw bezwaar.