Adressen voor post

Wilt u een formulier per post versturen? Hieronder vindt u de adressen voor de volgende onderwerpen:

  • uw bezwaarschrift
  • uw internationale post
  • uw medische gegevens
  • uw toeslagformulier
  • uw overige post over uw uitkering

U kunt uw post ook aangetekend aan ons versturen.

Internationale post