Mijn Berichten

U kunt ons niet e-mailen. U kunt ons wel berichten sturen via Mijn UWV op uwv.nl en de Werkmap op werk.nl. Mijn UWV en de Werkmap zijn beide een beveiligde, persoonlijke omgeving. U logt in met uw DigiD.
Via Mijn berichten op Mijn UWV kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld een lopende uitkering of over een aanvraag voor een uitkering. In de Werkmap kunt u berichten uitwisselen met uw adviseur werk over het vinden van werk.

Bericht versturen via Mijn UWV