U kunt misschien een werkloosheidsuitkering krijgen in het land waar u bent verzekerd. Informeer bij de uitkeringsorganisatie van het verdragsland wat de afspraken en de regels zijn.

U heeft niet direct recht op een Nederlandse WW-uitkering. U moet eerst in Nederland een baan vinden en verzekerd zijn. Wordt u daarna opnieuw werkloos? Dan telt de periode waarin u in het verdragsland verzekerd was soms wel mee voor uw arbeidsverleden.