Met een WW-uitkering naar het buitenland

Ik zoek werk in de EU, EER of Zwitserland met een volledige WW-uitkering

WW meenemen naar het buitenland: de voorwaarden

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft de nationaliteit van een land van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland en u gaat naar een ander EU/EER-land of Zwitserland. Of: u heeft niet de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en u gaat naar een land van de EU (met uitzondering van Denemarken).
  • U bent volledig werkloos.
  • U bent voordat u vertrekt 4 weken beschikbaar voor de Nederlandse arbeidsmarkt (behalve als u uw partner bent gevolgd). Als u met vakantie bent of gaat, telt deze vakantieperiode niet mee als periode van beschikbaarheid.
  • U heeft al minimaal 4 weken een WW-uitkering.
  • U heeft nog recht op een WW-uitkering.
  • U vraagt voordat u vertrekt formulier 'PD U2' aan. Vraag het formulier op tijd aan, in ieder geval uiterlijk 1 week voor uw vertrek. Het kan namelijk 1 week duren voordat u het formulier van ons ontvangt. Ontvangen wij uw aanvraag ruim op tijd, bijvoorbeeld 4 weken voor vertrek, dan sturen wij u het formulier uiterlijk 1 week voor uw vertrek toe. U kunt ook iemand anders machtigen om dit formulier voor u aan te vragen.
  • U informeert uw adviseur werk over uw vertrek.
  • U vertrekt als u toestemming van ons heeft.
  • U schrijft zich binnen 7 dagen na uw vertrek uit Nederland in bij de uitkeringsorganisatie in het buitenland. U houdt zich aan de afspraken die u daar maakt en aan de regels die daar gelden.
Kan ik mijn toeslag meenemen naar het buitenland?

Heeft u een toeslag op uw WW-uitkering? En wilt u die meenemen als u naar het buitenland gaat om werk te zoeken? Dan vindt u meer informatie over uw mogelijkheden op Ik heb een toeslag en ga werken in het buitenland.