Met een arbeidsongeschiktheidsuitkering naar het buitenland

Mijn plichten en rechten in het buitenland

Als u een uitkering krijgt, heeft u altijd rechten en plichten. Met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in het buitenland verandert er niets aan uw rechten en plichten. Er zijn wel enkele aanvullingen:

  • U ontvangt 1 maal per jaar het formulier Verklaring van in leven zijn. Dit formulier stuurt u binnen 4 weken ingevuld en ondertekend terug. Bent u het formulier kwijt? U vindt het formulier ook op uwv.nl.
Invullen Verklaring van in leven zijn
  • Als wij uw medische situatie willen beoordelen, krijgt u een uitnodiging van ons voor een onderzoek. Dit onderzoek is bij een arts in het land waar u woont.
  • Wij kunnen u ook vragen om voor onderzoek naar Nederland te komen. Bijvoorbeeld als wij uw gezondheid verder willen onderzoeken. U krijgt dan uw noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.

Ik heb een toeslag op mijn uitkering

Ontvangt u een toeslag op uw arbeidsongeschiktheidsuitkering in het buitenland? Ook dan gelden dezelfde rechten en plichten voor u als in Nederland.

Wat gebeurt er als ik mij niet aan mijn plichten houd?

UWV controleert of u zich aan uw plichten houdt. Houdt u zich niet aan uw plichten? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen.

Hoe geef ik wijzigingen door?

Bent u in het buitenland en is uw situatie gewijzigd? Geef dit dan door aan UWV. U kunt dit telefonisch doen via UWV Telefoon Werknemers. Het telefoonnummer vindt u op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen. Of geef uw wijziging door via het formulier Wijzigingen doorgeven buitenland. Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft.