Stopt u volledig als zelfstandige? Dan kunt u uw oude WW-uitkering weer aanvragen. De periode waarbinnen u mogelijk opnieuw WW krijgt, hangt af van hoelang u recht had op WW:

  • Had u 18 maanden of korter recht op WW? Dan geldt voor u een periode van 18 maanden. Deze periode gaat in op het moment dat u als zelfstandige gaat werken.
  • Had u langer dan 18 maanden recht op WW? Dan geldt voor u dezelfde periode als de periode waarin u recht had op WW. Deze periode gaat in op het moment dat u als zelfstandige gaat werken.

Voorbeeld 1: 18 maanden of korter recht op WW

Mathijs heeft vanaf 1 november 2018 een WW-uitkering. Mathijs geeft door dat hij op 1 januari 2019 als zelfstandige gaat werken. Voor deze uren krijgt hij geen WW meer. Mathijs heeft 6 maanden recht op een WW-uitkering. Als Mathijs besluit om volledig te stoppen als zelfstandige kan hij dus, binnen 18 maanden nadat zijn WW-uitkering is verlaagd, vragen of hij voor de gekorte uren weer WW krijgt.

Voorbeeld 2: langer dan 18 maanden recht op WW

Ook Renate heeft vanaf 1 november 2018 een WW-uitkering. Renate geeft door dat zij op 1 januari 2019 als zelfstandige gaat werken. Voor deze uren krijgt zij geen WW meer. Renate heeft 24 maanden recht op een WW-uitkering. Besluit Renate volledig te stoppen als zelfstandige? Dan kan zij, binnen 24 maanden nadat haar WW-uitkering is verlaagd, vragen of zij voor de gekorte uren opnieuw WW krijgt.

Let op: u moet de Inkomstenopgave ook invullen als u geen inkomsten heeft.

Aanvragen WW-uitkering

Heeft u helemaal geen recht meer op WW? Dan kunt u misschien een bijstandsuitkering krijgen. Informeer hiervoor bij uw gemeente. Of kijk op werk.nl.