Kunt u bij een commerciële bank moeilijk een lening krijgen? Dan kunt u bij ons een starterskrediet aanvragen. Dit kan als een commerciële bank u geen lening geeft, terwijl UWV wel borg voor u wil staan.

Het is een lening

Op Voorzieningen voor startende zelfstandigen met een ziekte of handicap leest u hoeveel starterskrediet u maximaal kunt krijgen. Over deze lening betaalt u rente. Hoelang u over het terugbetalen mag doen, hangt af van de hoogte van de lening. Als u de lening krijgt, maken wij hierover afspraken met u.

De voorwaarden

U moet voldoen aan de algemene voorwaarden. De andere voorwaarden voor het starterskrediet zijn:

  • Het werk dat u gaat doen, past bij uw ervaring en uw vaardigheden. En u kunt als zelfstandige werken.
  • Uw ziekte of handicap duurt naar verwachting ten minste een jaar en u heeft het starterskrediet nodig om weer aan het werk te gaan.
  • In uw ondernemingsplan staat wat u als zelfstandige of met uw bedrijf wilt bereiken.
  • U woont in Nederland en vestigt het bedrijf ook hier. Soms kunt u een starterskrediet krijgen als u in de grensregio met België en Duitsland woont of daar het bedrijf start.
  • U stuurt bij uw aanvraag een recente verklaring van het Bureau Krediet Registratie (BKR) mee. Deze verklaring vraagt u aan bij een bank en kost ongeveer € 5.
  • U stuurt bij uw aanvraag een verklaring mee, waaruit blijkt dat u geen krediet heeft gekregen bij een commerciële bank of bij Qredits (de landelijke instelling voor micro-kredieten).

U vraagt deze voorziening aan via Mijn UWV.

Aanvragen voorziening
Wanneer beslist UWV?

Wij beslissen binnen 8 weken na uw aanvraag. Dan moeten wij wel alle noodzakelijke gegevens van u hebben ontvangen. Soms moeten we onderzoek doen. Dit laten wij u dan weten.