Heeft u een voorziening nodig om uw werk te kunnen doen? Dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen. Voorwaarde is dat uw ziekte of handicap waarschijnlijk langer duurt dan 1 jaar.

Hoeveel vergoeding krijg ik?

Wij vergoeden geen bedragen die lager zijn dan een drempelbedrag. U kunt wel in een of meer keren een aantal kleine voorzieningen aanvragen die samen hoger zijn dan dit drempelbedrag. Vraag die voorzieningen dan binnen 1 kalenderjaar aan. U vindt het drempelbedrag opĀ Normbedragen Voorzieningen.