Besluit u in of na de onderzoeksperiode dat een eigen bedrijf toch niet iets voor u is? Dan verandert er niets aan uw situatie. U ontvangt uw Ziektewet-, WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering en heeft dezelfde rechten en plichten als voor de onderzoeksperiode.