Vraag de inkomenssuppletie aan binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar waarin u bent gaan werken.

Aanvragen inkomens-/loonsuppletie