Dit zijn brutobedragen. Wij kunnen hier geen nettobedragen noemen. Het nettobedrag hangt af van bijvoorbeeld toeslagen en kortingen van de Belastingdienst. Krijgt u een uitkering van ons? Dan staat het nettobedrag op uw betaalspecificatie op Mijn UWV.

Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per week Bedrag per maand
Gehuwd / gelijkgestelden € 91,72 € 458,60 € 1.994,91
Alleenstaande van 21 jaar en ouder € 64,75 € 323,75 € 1408,31
Alleenstaand-woningdeler van 21 jaar en ouder € 41,32 € 206,60 € 898,71
Alleenstaande van 20 jaar € 50,64 € 253,20 € 1101,42
Alleenstaande van 19 jaar € 36,93 € 184,65 € 803,23
Alleenstaande van 18 jaar € 29,89 € 149,45 € 650,11

Let op: Bent u alleenstaande ouder?
We noemen uw leefsituatie alleenstaand in de volgende gevallen:

  • Als uw thuiswonende kinderen jonger dan 27 jaar zijn.
  • Als uw thuiswonende kinderen 27 jaar of ouder zijn en studeren.

In alle andere situaties zien wij u als alleenstaand-woningdeler.