Sociaal minimum vanaf 1 januari 2021 (Toeslagenwet)

Alle bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.

Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per week Bedrag per maand
Gehuwd / gelijkgestelden € 77,46 € 387,30 € 1.684,76
Alleenstaande van 21 jaar en ouder € 56,68 € 283,40 € 1.232,79
Alleenstaand-woningdeler van 21 jaar en ouder € 35,92 € 179,60 € 781,26
Alleenstaande van 20 jaar € 42,41 € 212,05 € 922,42
Alleenstaande van 19 jaar € 30,81 € 154,05 € 670,12
Alleenstaande van 18 jaar € 25,84 € 129,20 € 562,02

Let op: bent u alleenstaande ouder?
Uw leefsituatie is dan alleenstaand als al uw thuiswonende kinderen:

  • 20 jaar of jonger zijn;
  • 21 jaar of ouder zijn en studeren.

In alle andere situaties bent u alleenstaand-woningdeler.