Alle bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.

Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per week Bedrag per maand
Gehuwd / gelijkgestelden € 88,94 € 444,75 € 1.934,45
Alleenstaande van 21 jaar en ouder € 63,40 € 317 € 1.378,95
Alleenstaand-woningdeler van 21 jaar en ouder € 40,30 € 201,50 € 876,53
Alleenstaande van 20 jaar € 48,99 € 244,95 € 1.065,53
Alleenstaande van 19 jaar € 35,70 € 178,50 € 776,48
Alleenstaande van 18 jaar € 29,22 € 146,10 € 635,54

Let op: Bent u alleenstaande ouder?
Uw leefsituatie is dan alleenstaand in de volgende gevallen:

  • Als uw thuiswonende kinderen jonger dan 27 jaar zijn.
  • Als uw thuiswonende kinderen 27 jaar of ouder zijn en studeren.

In alle andere situaties bent u alleenstaand-woningdeler.