Sociaal minimum vanaf 1 januari 2020 (Toeslagenwet)

Alle bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.

Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per week Bedrag per maand
Gehuwd / gelijkgestelden € 76,03 € 380,15 € 1.653,65
Alleenstaande van 21 jaar en ouder € 56,05 € 280,25 € 1.219,09
Alleenstaand-woningdeler van 21 jaar en ouder € 35,68 € 178,40 € 776,04
Alleenstaande van 20 jaar € 41,74 € 208,70 € 907,85
Alleenstaande van 19 jaar € 30,32 € 151,60 € 659,46
Alleenstaande van 18 jaar € 25,10 € 125,50 € 545,93

Let op: bent u alleenstaande ouder?
Uw leefsituatie is dan alleenstaand als al uw thuiswonende kinderen:

  • 20 jaar of jonger zijn;
  • 21 jaar of ouder zijn en studeren.

In alle andere situaties bent u alleenstaand-woningdeler.