Sociaal minimum vanaf 1 juli 2021 (Toeslagenwet)

Alle bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.

Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per week Bedrag per maand
Gehuwd / gelijkgestelden € 78,21 € 391,05 € 1.701,07
Alleenstaande van 21 jaar en ouder € 56,97 € 284,85 € 1.239,10
Alleenstaand-woningdeler van 21 jaar en ouder € 36,10 € 180,50 € 785,18
Alleenstaande van 20 jaar € 42,93 € 214,65 € 933,73
Alleenstaande van 19 jaar € 31,19 € 155,95 € 678,38
Alleenstaande van 18 jaar € 26,01 € 130,05 € 565,72

Let op: bent u alleenstaande ouder?
Uw leefsituatie is dan alleenstaand als al uw thuiswonende kinderen:

  • 20 jaar of jonger zijn;
  • 21 jaar of ouder zijn en studeren.

In alle andere situaties bent u alleenstaand-woningdeler.