Dit zijn brutobedragen. Wij kunnen hier geen nettobedragen noemen. Het nettobedrag hangt af van bijvoorbeeld toeslagen en kortingen van de Belastingdienst. Krijgt u een uitkering van ons? Dan staat het nettobedrag op uw betaalspecificatie op Mijn UWV.

Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per week Bedrag per maand
Gehuwd / gelijkgestelden € 95,14 € 475,70 € 2.069,30
Alleenstaande van 21 jaar en ouder € 67,75 € 338,75 € 1.473,56
Alleenstaand-woningdeler van 21 jaar en ouder € 42,95 € 214,75 € 934,16
Alleenstaande van 20 jaar € 52,30 € 261,50 € 1.137,53
Alleenstaande van 19 jaar € 38,06 € 190,30 € 827,81
Alleenstaande van 18 jaar € 31,46 € 157,30 € 684,26

Let op: Bent u alleenstaande ouder?
We noemen uw leefsituatie alleenstaand in de volgende gevallen:

  • Als uw thuiswonende kinderen jonger dan 27 jaar zijn.
  • Als uw thuiswonende kinderen 27 jaar of ouder zijn en studeren.

In alle andere situaties zien wij u als alleenstaand-woningdeler.