Alle bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.

Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per week Bedrag per maand
Gehuwd / gelijkgestelden € 80,74 € 403,70 € 1756,10
Alleenstaande van 21 jaar en ouder € 58,22 € 291,10 € 1.266,29
Alleenstaand-woningdeler van 21 jaar en ouder € 36,92 € 184,60 € 803,01
Alleenstaande van 20 jaar € 44,36 € 221,80 € 964,83
Alleenstaande van 19 jaar € 32,25 € 161,25 € 701,44
Alleenstaande van 18 jaar € 26,79 € 133,95 € 582,68

Let op: Bent u alleenstaande ouder?
Uw leefsituatie is dan alleenstaand in de volgende gevallen:

  • Als al uw thuiswonende kinderen 20 jaar of jonger zijn.
  • Als al uw thuiswonende kinderen 21 jaar of ouder zijn en studeren.

In alle andere situaties bent u alleenstaand-woningdeler.