Sociaal minimum vanaf 1 juli 2020 (Toeslagenwet)

Alle bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.

Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per week Bedrag per maand
Gehuwd / gelijkgestelden € 77,24 € 386,20 € 1.679,97
Alleenstaande van 21 jaar en ouder € 56,57 € 282,85 € 1.230,40
Alleenstaand-woningdeler van 21 jaar en ouder € 35,96 € 179,80 € 782,13
Alleenstaande van 20 jaar €42,51 €212,55 €924,59
Alleenstaande van 19 jaar € 30,94 € 154,70 € 672,95
Alleenstaande van 18 jaar € 25,40 € 127,00 € 552,45

Let op: bent u alleenstaande ouder?
Uw leefsituatie is dan alleenstaand als al uw thuiswonende kinderen:

  • 20 jaar of jonger zijn;
  • 21 jaar of ouder zijn en studeren.

In alle andere situaties bent u alleenstaand-woningdeler.