Dit zijn brutobedragen. Wij kunnen hier geen nettobedragen noemen. Het nettobedrag hangt af van bijvoorbeeld toeslagen en kortingen van de Belastingdienst. Krijgt u een uitkering van ons? Dan staat het nettobedrag op uw betaalspecificatie op Mijn UWV.

Leefsituatie Bedrag per dag
Gehuwd / gelijkgestelden € 98,10
Alleenstaande van 21 jaar en ouder € 69,40
Alleenstaand-woningdeler van 21 jaar en ouder € 44,16
Alleenstaande van 20 jaar € 54,12
Alleenstaande van 19 jaar € 39,40
Alleenstaande van 18 jaar € 32,14

Let op: Bent u alleenstaande ouder?
We noemen uw leefsituatie alleenstaand in de volgende gevallen:

  • Als uw thuiswonende kinderen jonger dan 27 jaar zijn.
  • Als uw thuiswonende kinderen 27 jaar of ouder zijn en studeren.

In alle andere situaties zien wij u als alleenstaand-woningdeler.