Verzekering Premiepercentage
WIA 7,89%
WAO 7,05%
WW 1,90%
Ziektewet algemeen
9,20%
Ziektewet voor alfahulpen
7,95%