Verzekering Premiepercentage
WIA 8,31%
WAO 7,54%
WW 1,40%
Ziektewet algemeen
9,50%
Ziektewet voor alfahulpen
8,20%