Premiepercentages vrijwillige verzekeringen 2019

Verzekering Premiepercentage
WIA 7,23%
WAO 6,46%
WW 1,80%
Ziektewet algemeen
8,25%
Ziektewet voor alfahulpen
7,40%