Premiepercentages vrijwillige verzekeringen 2021

Verzekering Premiepercentage
WIA 7,81%
WAO 7,03%
WW 1,90%
Ziektewet algemeen
9,20%
Ziektewet voor alfahulpen
7,95%