Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslist 2 keer per jaar of de hoogte van het minimum(jeugd)loon verandert. Gaat het minimum(jeugd)loon omhoog? Dan stijgen de uitkeringen ook. Meestal gebeurt dit op 1 januari en 1 juli. Let op: krijgt u een garantiebedrag? Dan stijgt dit mee met de uitkeringen.