Als u (pre)pensioen ontvangt, dan heeft dit altijd gevolgen voor de hoogte van uw Wajong-uitkering. Wij trekken namelijk het bedrag van uw (pre)pensioen af van uw uitkering. Geef uw (pre)pensioen daarom altijd binnen 1 week aan ons door met het wijzigingsformulier.

Let op: Het (pre)pensioen heeft ook invloed op een toeslag van UWV. Twijfelt u of u een toeslag krijgt? Kijk dan op uw betaalspecificatie op Mijn UWV.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft