Ik heb een overstap naar Wajong 2010 aangevraagd

Heeft u uiterlijk 30 november 2020 de aanvraag voor een overstap naar Wajong 2010 opgestuurd? Dan nemen wij uw aanvraag in de loop van 2021 in behandeling.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Als u de overstap naar Wajong 2010 heeft aangevraagd, krijgt u vóór 1 januari 2022 een gesprek met een arbeidsdeskundige of een adviseur werk. U bent verplicht om naar dit gesprek te komen. Uw overstap is dan nog niet definitief. De arbeidsdeskundige of adviseur werk zet de voor- en nadelen van de overstap voor u op een rij. Ook kijkt hij met u naar de gevolgen voor uw uitkering.

Bedenktijd voor de overstap

Na dit gesprek heeft u nog tijd om ons te laten weten of u definitief wilt overstappen. Wilt u overstappen? Dan krijgt u een brief met de definitieve beslissing. In deze brief staat vanaf welke datum u onder Wajong 2010 valt. U kunt dan niet meer terug naar de oude Wajong.

Wanneer gaat de overstap in?

Als wij uw aanvraag in oktober 2020 hebben ontvangen, dan gaat de overstap in op 1 november 2020. Ontvangen wij uw aanvraag in november 2020? Dan gaat de overstap in op 1 december 2020. Als uw uitkering hoger wordt, krijgt u een nabetaling vanaf de overstapdatum.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van UWV? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u al bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u beroep aantekenen.

Bezwaar maken tegen een beslissing