Heeft u langere tijd hulp of verzorging van anderen nodig? Bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden? Dan krijgt u vaak een hogere uitkering. Lees meer op Hogere uitkering bij langdurige hulp of verzorging.