Als u in detentie gaat, moet u dit binnen 1 week nadat u in detentie bent gegaan aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld als u verblijft in de gevangenis, in een huis van bewaring of in een tbs-kliniek. Uw Wajong-uitkering stopt als u langer dan een maand gedetineerd bent. Hierover ontvangt u een brief van ons.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Als u uit detentie komt, kunt u misschien weer een Wajong-uitkering krijgen. Kijk voor meer informatie op Opnieuw Wajong als ik uit detentie kom.