Als u de AOW-leeftijd bereikt, dan stopt uw Wajong-uitkering automatisch. Voordat u die leeftijd bereikt, krijgt u een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Sociale Verzekeringsbank (SVB). Met die brief kunt u bij de SVB een AOW-uitkering aanvragen. De SVB betaalt de AOW.

De laatste betaling van uw Wajong-uitkering is hoger dan de maanden ervoor. Vanaf de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt, hoeft u geen AOW-premie meer te betalen. Uw netto uitkering is daarom hoger. Ook ontvangt u bij de laatste betaling het vakantiegeld waar u nog recht op heeft.

U krijgt van ons een brief waarin staat wat de laatste betaaldatum is van uw Wajong-uitkering.