Wat zijn de voorwaarden voor Wajong 2015?

U kunt Wajong 2015 krijgen als u door uw ziekte of handicap nu en in de toekomst geen mogelijkheden meer heeft om te werken. Dit noemen we duurzaam geen arbeidsvermogen.

Ook moet 1 van deze situaties voor u gelden:

  • U heeft op uw 18e verjaardag een langdurige ziekte of handicap.
  • U kreeg na uw 18e verjaardag en vóór uw 30e verjaardag een langdurige ziekte of handicap. In het jaar voordat u uw ziekte of handicap kreeg, volgde u minimaal 6 maanden een opleiding.

Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U woont op uw 18e verjaardag in Nederland. Als u na uw 18e verjaardag in Nederland bent komen wonen, dan kunt u alleen een Wajong-uitkering krijgen als u daarvoor woonde in:
  • U volgt op dit moment geen studie of opleiding waarvoor u studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren ontvangt. Let op: vanaf 1 september 2020, kunt u wel Wajong 2015 krijgen als u een opleiding volgt waarvoor u studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren krijgt.