Bezwaar maken

Hebben wij beslist en bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. In de beslissing staat het adres waar u uw bezwaarschrift naartoe moet sturen. Zet op de envelop ‘bezwaarschrift’. Binnen 5 werkdagen nadat wij uw bezwaar hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Binnen 13 weken nadat u bezwaar heeft gemaakt, ontvangt u een beslissing.

U kunt geen bezwaar maken tegen het Advies indicatie beschut werk, omdat UWV alleen een advies geeft. De gemeente beslist vervolgens of u een Indicatie beschut werk ook echt krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing over de Indicatie beschut werk van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken bij uw gemeente.

Als u de beslissing niet begrijpt

Begrijpt u de beslissing niet? Bel ons via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Wij leggen de beslissing graag uit. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Bezwaar maken tegen een beslissing