Tijdlijn Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen

In deze tijdlijn staan de stappen die u doorloopt bij een Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen. Bij elke stap vindt u informatie en tips. Bijvoorbeeld over hoe u zich kunt voorbereiden op uw aanvraag. En wat u kunt verwachten nadat u de aanvraag heeft verstuurd.

Als u een arbeidsbeperking heeft en ondersteuning wilt

Bereid uw aanvraag voor

Als u een aanvraag wilt doen

Een Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen indienen

U kunt uw aanvraag online invullen en versturen. Tip: Zorg ervoor dat u, voordat u het formulier gaat invullen, de volgende gegevens bij de hand heeft:

 • DigiD
 • burgerservicenummer
 • Als u een Wajong-uitkering aanvraagt: uw rekeningnummer.
 • gegevens (naam en periode) van uw basisschool en vervolgopleiding(en)
 • Als u stage heeft gelopen: de periode waarin u stage heeft gelopen.
 • Als u begeleiding krijgt van de gemeente of een begeleidende organisatie: de naam, het adres en het telefoonnummer van uw contactpersoon.
Wilt u Wajong aanvragen? Of wilt u een Indicatie banenafspraak aanvragen, en volgt of volgde u geen opleiding in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro)? Dan moet u ook een aantal medische vragen beantwoorden. Verzamel hiervoor de volgende gegevens:
 • maand en jaartal waarop uw ziekte of handicap door een arts is vastgesteld.
 • naam en adres van uw huisarts en eventuele specialist(en)
 • gegevens over opnames (naam instelling, periode en reden)

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen

Bevestiging van uw aanvraag

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij contact met u op. Of u ontvangt van ons binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging. Hierin staat wat de volgende stappen zijn.

Als wij uw aanvraag in behandeling hebben genomen

De beoordeling van uw aanvraag

Wij gebruiken uw Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen en de door u aangeleverde documenten om te beoordelen of u arbeidsvermogen heeft of kunt ontwikkelen. En om te beoordelen welke soort ondersteuning u kunt krijgen. Als wij meer informatie nodig hebben, bellen wij u. Ook kunnen wij u uitnodigen voor een gesprek met onze verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige.

2 tot 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen

Het gesprek met de verzekeringsarts

Als wij u uitnodigen voor een gesprek met de verzekeringsarts, dan krijgt u een brief. Hierin staat waar en wanneer u een gesprek met de arts heeft. En wat u moet meenemen.
Als u het prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek.

Tijdens het gesprek met de verzekeringsarts

De beoordeling door de verzekeringsarts

De verzekeringsarts beoordeelt uw lichamelijke en psychische klachten. Waar heeft u last van en waarom kunt u daardoor niet of minder werken? Hoe zal het verder gaan? Het gesprek duurt ongeveer een uur. Soms doet de verzekeringsarts ook een kort lichamelijk onderzoek.

Tip: Bekijk de video over het gesprek met de verzekeringsarts.

2 tot 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen

Het gesprek met de arbeidsdeskundige

Als wij u uitnodigen voor een gesprek met de arbeidsdeskundige, dan krijgt u een brief. Hierin staat waar en wanneer u een gesprek met de arbeidsdeskundige heeft. En wat u moet meenemen.
Als u het prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek.

Tijdens het gesprek met de arbeidsdeskundige

De beoordeling door de arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige onderzoekt of u nu of in de toekomst arbeidsvermogen heeft. Hij bekijkt welke mogelijkheden u heeft. Hierbij houdt hij rekening met de beperkingen die u volgens onze verzekeringsarts heeft. Het gesprek duurt ongeveer een uur.

Tip: Bekijk de video over het gesprek met arbeidsdeskundige.

Maximaal 14 weken na uw aanvraag

De uitkomst van de beoordeling

Binnen 14 weken nadat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen, krijgt u een brief met de uitkomst van de beoordeling. In deze brief staat het volgende:

 • Of u arbeidsvermogen heeft of kunt ontwikkelen.
 • Of u ondersteuning bij werk of inkomsten kunt krijgen.
 • Welke soort ondersteuning u eventueel krijgt.
 • Of u deze ondersteuning krijgt van UWV of van de gemeente.

Er zijn 3 soorten ondersteuning:

Indicatie banenafspraak
U kunt misschien een Indicatie banenafspraak krijgen als u zelfstandig kunt werken bij een gewone werkgever, maar hiermee niet het minimum(jeugd)loon kunt verdienen. U wordt dan opgenomen in het doelgroepregister. Kijk voor meer informatie op Wat is een Indicatie banenafspraak?

Advies indicatie beschut werk
U kunt misschien een Advies indicatie beschut werk krijgen als u alleen met begeleiding en aanpassingen aan de werkplek kunt werken. En een gewone werkgever kan deze niet bieden. De gemeente beslist dan of u een beschutte werkplek krijgt. Kijk voor meer informatie op Wat is een Advies indicatie beschut werk?

Wajong-uitkering
kunt misschien een Wajong-uitkering krijgen als u jong een ziekte of handicap kreeg en nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen heeft. Kijk voor meer informatie op Wat is Wajong 2015?

De betaling van mijn Wajong-uitkering
U ontvangt de eerste uitkering meestal op de eerstvolgende betaaldatum.

Als u het niet eens bent met de beslissing

Bezwaar maken tegen de beslissing

Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken. U doet dit binnen 6 weken na de datum van de beslissingsbrief. Binnen 17 weken nadat u bezwaar heeft gemaakt, ontvangt u een beslissing.

Service & contact

Heeft u hulp nodig?

Wij helpen u graag!

Service & contact

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten