Tijdlijn Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen

In de tijdlijn Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen staat wat u rondom uw aanvraag moet doen en wanneer u dat het beste kunt doen. Ook ziet u wanneer u een reactie van UWV kunt verwachten.

Als u een arbeidsbeperking heeft en ondersteuning wilt

Bereid uw aanvraag voor

 • Bekijk de Advieswijzer ondersteuning. U ziet dan welke vorm van ondersteuning u misschien kunt krijgen.
 • Als u nog geen DigiD heeft, vraag deze dan eerst aan op digid.nl
 • Verzamel gegevens die u moet meesturen met de aanvraag. Bijvoorbeeld:
  • informatie van (huis-)arts en/of specialist
  • rapporten of verslagen van een orthopedagoog
  • rapporten of verslagen van een psycholoog
  • medische indicatiestellingen
  • stageverslagen
  • rapporten of verslagen van school
  • verslagen van re-integratietrajecten
  • verslagen van jobcoaches of andere begeleiders
  • uw cv
  • uw Wmo-indicatie (Wet maatschappelijke ondersteuning)
  • indicatiestellingen, zoals woonbegeleiding

Als u een aanvraag wilt doen

Een Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen indienen

Houd de volgende gegevens bij de hand:

 • Uw DigiD
 • Uw burgerservicenummer
 • Uw rekeningnummer
 • Gegevens (naam en periode) van school en vervolgopleiding
 • Naam en adres van uw huisarts en eventuele specialisten
 • Gegevens over opnames (naam van de instelling, periode en de reden)

Vul uw aanvraag online in en print deze vervolgens uit. Stuur de aanvraag op naar:

UWV
Postbus 2441
1000 CK Amsterdam

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen

Bevestiging van uw aanvraag

Als wij uw 'Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen' hebben ontvangen, sturen wij u binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging. Als wij nog aanvullende informatie nodig hebben, dan nemen wij contact met u op.

Als wij uw aanvraag in behandeling hebben genomen

De beoordeling van uw aanvraag

Wij gebruiken uw 'Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen' en de door u aangeleverde documenten om te beoordelen welke vorm van ondersteuning u kunt krijgen. Soms hebben wij extra informatie van u nodig om uw situatie goed te kunnen beoordelen. Wij nodigen u dan uit voor een gesprek met UWV. Dit kan een gesprek zijn met de verzekeringsarts van UWV of met de arbeidsdeskundige van UWV.

Soms krijgt u 2 gesprekken: met een verzekeringsarts van UWV en met een arbeidsdeskundige van UWV.

2 tot 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen

Het gesprek met de verzekeringsarts

Als wij u uitnodigen voor een gesprek met de verzekeringsarts, dan krijgt u een brief met de bevestiging van deze afspraak.

In de brief staat waar en wanneer u een gesprek met de arts heeft. Er staat ook in de brief wat u moet meenemen. Bewaar de brief goed.

Tijdens het gesprek met de verzekeringsarts

De beoordeling door de verzekeringsarts

De verzekeringsarts kijkt naar uw gezondheidssituatie. Hij beoordeelt uw lichamelijke en psychische klachten. Waar heeft u last van en hoe zal dat verder gaan? In het gesprek beoordeelt hij wat uw mogelijkheden zijn om te werken. Soms doet hij ook een kort lichamelijk onderzoek. U mag altijd iemand meenemen naar het gesprek. Het gesprek duurt ongeveer een uur.

Tip: Bekijk de video over het gesprek met de verzekeringsarts.

2 tot 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen

Het gesprek met de arbeidsdeskundige

Als wij u uitnodigen voor een gesprek met de arbeidsdeskundige, dan krijgt u een brief met de bevestiging van deze afspraak.

In de brief staat waar en wanneer u een gesprek met de arbeidsdeskundige heeft. Er staat ook in de brief wat u moet meenemen. Bewaar de brief goed.

Tijdens het gesprek met de arbeidsdeskundige

De beoordeling door de arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige kijkt naar uw arbeidsvermogen in uw huidige situatie en ook in de toekomst. Hij bekijkt welke mogelijkheden u heeft. Hierbij houdt hij rekening met de beperkingen die u volgens onze verzekeringsarts heeft. Het gesprek met de arbeidsdeskundige duurt ongeveer een uur.

Tip: Bekijk de video over het gesprek met arbeidsdeskundige.

Maximaal 14 weken na uw aanvraag

De uitkomst van de beoordeling

Binnen 14 weken nadat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen, krijgt u een brief met de uitkomst van de beoordeling. In deze brief staat of u ondersteuning kunt krijgen en van wie.

Als u ondersteuning kunt krijgen, kan dat 1 van onderstaande vormen zijn:

Indicatie banenafspraak

U kunt zelfstandig werken bij een gewone werkgever. Maar u kunt met dit werk niet het minimumloon verdienen. 

Meer informatie over de Indicatie banenafspraak.

Advies indicatie beschut werk

U kunt niet zelfstandig bij een werkgever werken, omdat u ondersteuning of begeleiding nodig heeft die een gewone werkgever niet kan bieden. 

Meer informatie over het Advies indicatie beschut werk.

Wajong-uitkering

U heeft op jonge leeftijd een ziekte of handicap gekregen. Daardoor heeft u nu en in de toekomst geen mogelijkheden om te werken. Ook niet met hulp of ondersteuning. En u voldoet aan de voorwaarden voor Wajong 2015. 

Meer informatie over Wajong 2015.

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten