Met arbeidsvermogen bedoelen wij: of u mogelijkheden heeft om te werken. Dit kan ook werk zijn waarmee u minder dan het minimum(jeugd)loon verdient, omdat u door uw ziekte of handicap minder aankunt dan andere werknemers. Of omdat u minder uren kunt werken. U heeft bijvoorbeeld arbeidsvermogen als u:

  • met begeleiding kunt werken;
  • een voorziening nodig heeft om te kunnen werken;
  • alleen ‘beschut’ werk kunt doen. Beschut werk is bedoeld voor mensen die meer begeleiding en aanpassingen op de werkplek nodig dan een gewone werkgever kan bieden.