Welke soorten ondersteuning zijn er?

Wat is Wajong 2015?

U kunt een Wajong-uitkering krijgen als u door uw ziekte of handicap nu en in de toekomst geen mogelijkheden heeft om te werken. Ook geldt in ieder geval 1 van de volgende situaties voor u:

  • U heeft op uw 18e verjaardag een langdurige ziekte of handicap.
  • U kreeg na uw 18e verjaardag een langdurige ziekte of handicap. In het jaar voordat u uw ziekte of handicap kreeg, volgde u minimaal 6 maanden een opleiding.

Daarnaast moet het volgende voor u gelden:

  • Heeft u op uw 18e verjaardag een langdurige ziekte of handicap? Dan moet u op dat moment in Nederland wonen.
  • Had u op uw 18e verjaardag een langdurige ziekte of handicap en bent u daarna pas in Nederland komen wonen? Dan kunt u alleen een Wajong-uitkering krijgen als u daarvoor woonde in:
  • Kreeg u na uw 18e verjaardag een langdurige ziekte of handicap? Dan moet u in Nederland wonen op de dag dat u geen mogelijkheden meer heeft om te werken, ook niet in de toekomst.

Wilt u meer weten over Wajong 2015? Bekijk dan de video.