Welke soorten ondersteuning zijn er?

Wat is een Advies indicatie beschut werk?

Het Advies indicatie beschut werk is een advies van UWV aan de gemeente. Hierin staat dat u alleen in een beschutte werkomgeving kunt werken. Dit is een omgeving waar u meer begeleiding en aanpassingen op de werkplek krijgt dan een gewone werkgever kan bieden.

Wanneer kan ik een positief advies krijgen?

Als u op de Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen aangeeft dat u een Advies indicatie beschut werk wilt, dan bekijken wij of u alleen met begeleiding en aanpassingen op een werkplek werken. En of een gewone werkgever deze niet kan bieden. Ook niet met hulp van de gemeente of UWV.

Wij onderzoeken:

  • welke mogelijkheden u heeft om te werken;
  • welke aanpassingen u daarvoor nodig heeft;
  • Welke begeleiding u daarvoor nodig heeft.

Let op: heeft u in de afgelopen 12 maanden al een Advies indicatie beschut werk van UWV gekregen? Dan kunt u dit in deze periode alleen opnieuw aanvragen als uw situatie sinds dat advies is veranderd.

Ga met het advies naar de gemeente

Krijgt u een positief advies van UWV? Dan kunt u met dit advies naar uw gemeente. De gemeente beslist dan of u een beschutte werkplek kunt krijgen. Heeft u naast een Indicatie beschut werk ook al een WSW-indicatie? Dan kan dit werk zijn bij een sociale werkplaats.