Stopte uw Wajong-uitkering, omdat u langer dan een maand was gedetineerd? Verbleef u bijvoorbeeld in de gevangenis, in een huis van bewaring of in een tbs-kliniek? En wilt u na uw detentie weer een Wajong-uitkering? Geef ons dat dan zo snel mogelijk door via een brief. Stuur ook een kopie van uw ontslagbewijs mee. Wij beoordelen dan of u weer Wajong kunt krijgen.

Stuur uw brief en ontslagbewijs naar:

UWV
Postbus 244
1000 AE AMSTERDAM