Wij vragen u om informatie die van belang is voor uw beoordeling mee te sturen met uw aanvraag. Bijvoorbeeld uw cv, maar bijvoorbeeld ook (kopie├źn van) van de volgende documenten:

Rapporten en verslagen van uw gemeente of andere organisatie

 • verslagen van re-integratietrajecten
 • verslagen van jobcoaches of andere begeleiders
 • Wmo-indicatie (Wet maatschappelijke ondersteuning)
 • Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg)
 • indicatie waarin staat dat u woonbegeleiding nodig heeft

U kunt deze documenten opvragen bij uw gemeente of een andere organisatie.

Rapporten en verslagen van uw school

 • verslagen over hoe het met u gaat op school of tijdens een stage
 • als u een opleiding volgt of volgde in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro): een bewijs van inschrijving. Bijvoorbeeld de toelaatbaarheidsverklaring (tlv).

Medische rapporten en verslagen

Vraagt u Wajong aan? Of vraagt u een Indicatie banenafspraak aan en volgt of volgde u geen opleiding in het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs? Dan vragen wij u om medische documenten mee te sturen. Bijvoorbeeld:

 • medische documenten van een (huis)arts en/of specialist
 • medische indicaties
 • rapporten of verslagen van een orthopedagoog
 • rapporten of verslagen van een psycholoog

Alleen onze verzekeringsarts leest uw medische rapporten en verslagen. Als het nodig is, vraagt hij informatie op bij uw huisarts of bij andere behandelaars. Hij vraagt daar vooraf uw toestemming voor. U hoeft de gegevens niet zelf bij de huisarts of andere behandelaars op te vragen.

Let op: Zorg ervoor dat u deze documenten digitaal kunt meesturen met de aanvraag. Wij kunnen uw aanvraag dan sneller en beter beoordelen.