Hoe vraag ik een beoordeling arbeidsvermogen aan?

Wat stuur ik mee met de Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen?

Het is belangrijk dat u met de aanvraag de informatie meestuurt die van belang is voor uw beoordeling. Denk hierbij aan de verslagen van uw arts, school, gemeente of organisatie en uw cv. Zet op iedere kopie die u meestuurt uw naam en burgerservicenummer.

Wij vragen u om de volgende rapporten of verslagen mee te sturen:

Medische rapporten en verslagen

Bijvoorbeeld:

 • informatie van (huis-)arts en/of specialist;
 • rapporten of verslagen van een orthopedagoog;
 • rapporten of verslagen van een psycholoog;
 • medische indicatiestellingen.

Wij gaan altijd vertrouwelijk met uw gegevens om. Alleen onze verzekeringsarts leest uw medische rapporten en verslagen. Als het nodig is, vraagt hij informatie op bij uw huisarts of bij andere behandelaars. Hij vraagt daar vooraf uw toestemming voor. U hoeft de gegevens niet zelf bij de huisarts of andere behandelaars op te vragen.

Rapporten en verslagen van uw school

Bent u leerling in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) of op een entree-opleiding in het mbo? Stuur dan verslagen van uw school mee, die belangrijk zijn voor de beoordeling. U kunt deze opvragen bij uw school.
Bijvoorbeeld:

 • stageverslagen;
 • rapporten of verslagen van school.

De school geeft ons ook een (niet-bindend) advies over uw arbeidsvermogen. Bent u leerling of leerling geweest in het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs? Dan vragen wij u om een bewijs van inschrijving mee te sturen met de aanvraag. Bijvoorbeeld de toelaatbaarheidsverklaring (tlv). Dit is een verklaring waarin staat dat u recht heeft op een plek in het speciaal onderwijs.

Rapporten en verslagen van uw gemeente of andere organisatie

Bijvoorbeeld:

 • re-integratieplannen;
 • assessments;
 • rapporten over begeleiding of hulpverlening;
 • Wmo-indicatie (Wet maatschappelijke ondersteuning);
 • indicatiestellingen, zoals woonbegeleiding.

U kunt deze rapporten en verslagen opvragen bij uw gemeente of andere organisatie.