Ontvangt u een brief met een beslissing waarin staat dat u weer een Wajong-uitkering krijgt? Dan krijgt u weer dezelfde soort Wajong als u eerder heeft gehad:

  • Heeft u de eerste keer Wajong aangevraagd en gekregen voor 1 januari 2010? Dan krijgt u weer oude Wajong.
  • Heeft u de eerste keer Wajong aangevraagd en gekregen tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015? Dan krijgt u weer Wajong 2010.
  • Heeft u de eerste keer Wajong aangevraagd en gekregen op of na 1 januari 2015? Dan krijgt u weer Wajong 2015. Let op: u kunt alleen Wajong 2015 krijgen als u nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen heeft.

Wilt u meer informatie over de Wajong? Bijvoorbeeld over de hoogte van uw uitkering of over hulp bij werk? Ga dan naar Ik heb een Wajong-uitkering.