De divisie WERKbedrijf houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling en re-integratie. Dit doen we door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Wij richten ons primair op werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en op werkgevers die deze werkzoekenden willen aannemen. Wij zoeken daarbij actief samenwerking met arbeidsmarktpartners als gemeenten, werkgevers en uitzendbureaus.

We doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van burgers. We bieden onze diensten in toenemende mate digitaal aan. Alle werkzoekenden kunnen gebruikmaken van onze online dienstverlening via de internetsite werk.nl.

Werkgeversservicepunt

Werkgevers bieden we ondersteuning bij het vinden van gekwalificeerd personeel. Samen met gemeenten bouwt UWV in 35 arbeidsmarktregio's aan één publiek aanspreekpunt voor werkgevers. Op het werkgeversservicepunt vinden werkgevers één loket voor informatie, advies en specialistische expertise. De persoonlijke dienstverlening van de werkgeversservicepunten is gericht op werkgevers die moeilijk vervulbare vacatures hebben of bereid zijn om in de regio werkplekken te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Arbeidsjuridische ondersteuning

Voor arbeidsrechtelijke informatie kunnen werkgevers, werknemers en werkzoekenden terecht bij de arbeidsjuristen van UWV. Deze toetsen ook ontslagaanvragen van werkgevers aan wettelijke regels en behandelen aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen waarbij geen verblijfsvergunning nodig is.

Arbeidsmarktinformatie

Wij onderzoeken trends en ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en publiceren geregeld onze arbeidsmarktinformatie. Per beroep, sector en regio brengen we gegevens bij elkaar van werkzoekenden en werkgevers.