Woo-verzoek

U kunt bij UWV digitaal een Woo-verzoek indienen via onderstaand digitaal formulier. Wanneer digitaal niet mogelijk is, kunt u een verzoek sturen naar Postbus 58285 1040 HG Amsterdam ter attentie van Juridische Zaken.

Met een Woo-verzoek kunt u aan UWV verzoeken om bepaalde documenten die nog niet openbaar zijn openbaar te maken. Beschrijf in uw verzoek zo nauwkeurig mogelijk naar welke documenten en informatie u op zoek bent. Wij nemen contact met u op als het verzoek voor ons niet duidelijk is. Bij een omvangrijk of onduidelijk Woo-verzoek kunnen wij een intakegesprek met u inplannen.

De door u gevraagde documenten of delen daarvan kunnen niet altijd openbaar gemaakt worden. Soms wegen andere belangen zwaarder. Bijvoorbeeld het belang om de privacy van mensen te beschermen. Of het belang om misbruik van de informatie te voorkomen. UWV zal dit dan in de beslissing motiveren.

Wilt u inzage in uw eigen UWV-documenten? Dan kunt u een inzageverzoek indienen op MijnUWV.

Indienen Woo-verzoek