Grootste groep aanvragers eerste periode STAP-budget werkzaam in de zorg

geplaatst op 08 april 2022

De voorlopige cijfers laten zien dat ruim 36.000 mensen in de eerste aanvraagperiode STAP-budget aangevraagd hebben voor ruim 4.000 verschillende opleidingen verdeeld over 235 publieke en private opleiders. Meer dan de helft van de aanvragers heeft maximaal een mbo achtergrond en de zorg is de meest vertegenwoordigde sector onder de aanvragers, met 21% van de aanvragen.

Peter Smit, manager STAP-unit UWV: ‘De voorlopige cijfers (pdf, 190 kB) van de ruim 36.000 mensen die een STAP-budget hebben aangevraagd laten zien dat een breed publiek bereikt wordt. Er is een goede spreiding in leeftijdscategorieën, opleidingsniveau en sectoren waarin mensen werkzaam zijn. Ook zien we dat zowel werkenden met een vast of tijdelijk contract, ZZP’ers en werkzoekenden een opleiding willen volgen. De grote interesse en de brede spreiding bevestigen de behoefte waarin de STAP-regeling voorziet.’

Van de aanvragers geeft 58% aan dat ze zich willen bijscholen om het huidige werk beter of anders te doen. De andere 42% wil zich laten omscholen om daarmee de mogelijkheid te creëren om ook ander werk te kunnen doen. Hierbij is niet duidelijk of dat omscholing binnen of buiten de sector is.

Kenmerken aanvragers

Alle leeftijdscategorieën zijn goed vertegenwoordigd onder de aanvragers. De meeste aanvragers vallen in de categorie van 30 tot 40 jaar en ongeveer 47 procent is ouder dan 40 jaar. Het merendeel van de aanvragers, 55%, heeft maximaal een mbo opleiding als achtergrond. Van de aanvragers heeft 45% een vast contract, 22% heeft een tijdelijk contract, 13% geeft aan ZZP’er te zijn en 12% is werkzoekend.

Van de sectoren waarin de aanvragers werkzaam zijn is de sector Zorg het best vertegenwoordigd met 21%. Binnen de groep aanvragers die in de Zorg werkzaam zijn heeft bijna 60% maximaal een mbo achtergrond. Bij deze groep vroegen vooral pedagogisch medewerkers, gastouders, verpleegkundigen, verzorgende ig en fysiotherapeuten een opleiding via STAP-budget aan. Bijscholen is bij deze groep voor 57% de reden om een opleiding te doen terwijl 43% aangeeft zich te willen laten omscholen. Binnen de zorgmedewerkers is 51% ouder dan 40 jaar en 25% is ouder dan 50 jaar.

Peter Smit, manager STAP-unit UWV: ‘De komende periode gebruiken we om de STAP-regeling verder te ontwikkelen waarbij ook veel aandacht is voor het verbeteren van de technische aspecten. De uitvoering van STAP-budget sluit naadloos aan bij de preventierol die UWV heeft: mensen aan het werk houden en helpen. Wij helpen mensen arbeidsfit te worden en te blijven, de eigen kwaliteiten en vaardigheden te herkennen én te ontwikkelen, zodat deze aansluiten op de arbeidsmarktkansen’.

STAP-budget

Het STAP-budget is een landelijke regeling vanuit de overheid bedoeld als laagdrempelig middel voor burgers om hun positie te versterken en zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. UWV voert deze regeling namens de overheid uit en daarvoor is een digitaal portaal ontwikkeld. Per persoon is één keer per jaar STAP-budget te verkrijgen met een maximum van 1.000 euro (inclusief btw), zolang er budget is. Het STAP-budget wordt direct aan de opleider uitgekeerd. Dit jaar zijn er vanaf 1 maart 2022 vijf aanvraagtijdvakken – om de twee maanden – waarin het STAP-budget kan worden aangevraagd. De volgende aanvraagperiode start op maandag 2 mei. In totaal is er dit jaar circa 160 miljoen euro beschikbaar voor meer dan 160.000 toekenningen, afhankelijk van de gemiddelde hoogte van het aangevraagde STAP-budget. Vanaf volgend jaar loopt dit budget op tot 200 miljoen euro verdeeld over 6 tijdvakken. Voor de uitvoering van de STAP-regeling is binnen UWV een nieuwe afdeling met ruim 100 nieuwe functies ingericht. 80 daarvan zijn ingevuld met mensen die zonder werk zaten.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten