UWV: Cliënten moeten zich meer gezien, gehoord en geholpen voelen

geplaatst op 14 december 2021

UWV wil investeren in empathische en persoonlijke dienstverlening aan cliënten, werkgevers en andere partners. Cliënten moeten zich meer dan nu het geval is, gezien, gehoord en geholpen voelen en moeten ons ervaren als één UWV. We willen niet alleen sneller reageren op de signalen van mensen, maar ook actiever nazorg bieden bij (ingrijpende) beslissingen.

Dat schrijft UWV in een uitgebreide reactie op het SP-rapport ‘Ziek van het UWV’ over de dienstverlening door UWV en de regels die UWV uitvoert. De bevindingen zijn door de SP sinds januari 2021 verzameld via het online Meldpunt UWV en op 4 oktober aangeboden aan UWV. In totaal zijn zo’n 1.200 klachten bij het Meldpunt binnengekomen.

UWV waardeert de betrokkenheid van de SP en neemt de signalen in het rapport zeer serieus. In het rapport staan vaak aangrijpende verhalen van mensen die laten zien hoe groot de impact van besluiten van UWV kan zijn. Verhalen die laten zien hoe belangrijk het is dat wij onze dienstverlening zorgvuldig en goed uitvoeren. Verhalen ook die een beeld geven dat andere onderzoeken naar de uitvoering eerder ook al lieten zien. Het beeld dat burgers niet altijd ervaren dat hun belangen voorop staan, dat UWV geen vertrouwen wekt, dat ze het menselijke contact missen en dat ze dienstverlening willen die rekening houdt met hun persoonlijke situatie.

De bevindingen uit het SP-rapport zijn voor UWV een bevestiging dat we met onze nieuwe strategie hebben gekozen voor de juiste focus: het verbeteren en verbreden van onze dienstverlening door de mens en zijn situatie centraal te stellen en als uitgangspunt te nemen bij alles wat wij doen. We zijn ons voortdurend bewust dat (financiële) bestaanszekerheid belangrijk is voor onze cliënten. Cliënten moeten op momenten waarop zij dat nodig achten passende hulp krijgen en zich altijd gehoord, gezien en bovenal geholpen voelen. Onze strategie 2021-2025 ‘Meer ruimte voor de menselijke maat in dienstverlening’ is onze leidraad de komende jaren.

UWV heeft direct na de publicatie van het SP-rapport al kort gereageerd op een aantal punten. Inmiddels hebben we het rapport bestudeerd en besproken met de SP. Op basis daarvan gaan we in bijgaande reactie uitgebreid in op de kritiekpunten die vooral gaan over bejegening, fouten, wet- en regelgeving en kwaliteit. Deze reactie is uiteraard ook met de SP gedeeld.

Lees hier (pdf, 321 kB) de volledige reactie van UWV op het SP-rapport.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten