Register zevende aanvraagperiode NOW (NOW 5)

geplaatst op 14 juli 2022

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) publiceert UWV een register NOW. Hierin staan gegevens van bedrijven die een voorschot op de tegemoetkoming in het kader van de NOW hebben ontvangen.

Waarom dit register?

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een subsidie die uit publiek geld wordt betaald. De overheid wil zo transparant mogelijk zijn over de besteding van publiek geld. In de regeling NOW staat daarom dat werkgevers die NOW aanvragen, instemmen met publicatie van bepaalde gegevens.

Welke gegevens staan in het register NOW?

Van de bedrijven die in de zevende aanvraagperiode NOW hebben ontvangen, staan op verzoek van het ministerie van SZW in het register de volgende gegevens:

  • de bedrijfsnaam
  • de vestigingsplaats
  • het verstrekte voorschotbedrag

Het register is een momentopname. Op dit moment staan alleen de voorschotbedragen in het register opgenomen. Het register wordt na afronding van de definitieve berekening van de subsidie van alle werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de betreffende aanvraagperiode, aangevuld met de definitieve bedragen. Hierdoor ontstaat op dat moment een gecombineerd register van voorschotten en definitief vastgestelde bedragen. De definitieve bedragen kunnen afwijkend zijn van voorschotbedragen. Wij streven ernaar dit gecombineerde register in het eerste kwartaal van 2024 te publiceren. Extra tussentijdse wijzigingen bovenop deze update zijn niet mogelijk. Aan het register kunnen geen rechten worden ontleend.

Bekijk het register van de zevende aanvraagperiode NOW (pdf, 8 MB)

Onderstaand vindt u het register als XLSX-bestand. Het gebruik, hergebruik en/of downloaden van de gegevens uit dit bestand komen voor eigen rekening en risico. UWV doet geen uitspraken over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de eventuele bewerkingen die door derden op het bestand worden gedaan en de conclusies die hieruit worden getrokken.

Bekijk het XLSX-bestand van het register van de zevende aanvraagperiode NOW (xlsx, 1 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten