Morele evaluatie ‘Niet wijzen maar leren’

geplaatst op 17 mei 2021

Op woensdag 12 mei maakte UWV bekend een speciaal team in te zetten om hulp te bieden aan een specifieke groep mensen die in de problemen is geraakt door onzorgvuldig handelen van UWV. Het gaat in ieder geval om 175 gedupeerden die zich tot nu toe hebben gemeld bij het zogeheten Meldpunt Herstelactie, maar mogelijk worden dat er meer.

UWV zet speciaal team in voor hulp aan gedupeerden herbeoordelingsacties

Het gaat om een groep mensen die in de periode 2006 - 2010 een WIA-uitkering kreeg en daarna abusievelijk buiten beeld is geraakt. Deze mensen hebben jarenlang niet de ondersteuning gehad van UWV waar ze recht op hadden en hebben daardoor een grote afstand tot de arbeidsmarkt opgelopen. Vervolgens besloot UWV twee keer tot een herbeoordeling met een soms tegengestelde uitkomst, waardoor mensen een eerder toegekende IVA-uitkering weer kwijtraakten, met soms grote financiële en persoonlijke gevolgen. Dat is volgens UWV onzorgvuldig geweest.

UWV concludeert dit mede op basis van een ‘morele evaluatie’, uitgevoerd door het bureau Governance & Integrity Nederland (G&I) in opdracht van UWV. Hierbij is, samen met 25 medewerkers van UWV, het hele besluitvormingsproces rond de herbeoordelingen van deze groep onder de loep genomen. UWV heeft besloten tot dit diepgaande en indringende zelfonderzoek omdat al langer duidelijk was dat deze kwestie een grote impact heeft gehad op klanten én medewerkers.

In deze morele evaluatie is een aantal belangrijke beslissingen die zijn genomen onderzocht. Daarbij is steeds een aantal bijzondere vragen gesteld. Is de beslissing die toen is genomen moreel juist? Is recht gedaan aan alle betrokkenen? Zo nee, zijn er patronen aan te wijzen die tot dit onrecht hebben geleid?

Het verslag van deze morele bezinning (‘Niet wijzen maar leren’) met de antwoorden op deze vragen, conclusies en aanbevelingen is te vinden in de bijlage.

Op basis van de morele evaluatie en de ernst en omvang van de meldingen die zijn binnengekomen bij het Meldpunt Herstelactie gaat UWV over tot herstel en compensatie voor deze groep, zo maakte UWV op 12 mei bekend. ‘We voelen ons verantwoordelijk voor deze mensen’, zegt UWV-bestuurder Guus van Weelden. ‘Ze zijn in deze situatie beland door besluiten waarvan we nu concluderen dat we het anders hadden moeten doen. We zetten daarom alles op alles om voor deze mensen een adequate oplossing te vinden en bieden daarbij maatwerk.’

Evaluatie 'Niet wijzen maar leren' (pdf, 3 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten