De Raad van Advies bestaat nu ongeveer tien jaar. ‘Zelf zit ik er nu vier jaar in en we komen vier keer per jaar, samen met de directie WERKbedrijf, bijeen. In de tussentijd voeren de leden van de Raad van Advies geen onderling overleg. We verzamelen informatie, of krijgen vragen uit de directie zelf. Daar gaan we tijdens een bijeenkomst dan over in gesprek.’

Hoe zien die gesprekken er inhoudelijk uit?
‘Vanuit onze expertise en kennis geven wij advies aan de directie. Ons startpunt is gelijk: we vinden allemaal dat werk belangrijk is in de samenleving. Hoe kunnen we dat het beste vormgeven? We bepreken bijvoorbeeld het strategisch beleid van UWV WERKbedrijf, en wat we daarvan vinden. We gaan diep op de materie in. Eind 2020 hebben we tijdens een bijeenkomst gekeken naar het essay ‘Van Crisisbeleid naar Crisisbestendig Beleid’ van Paul de Beer, hoogleraar arbeidsrecht, en lid van de raad. Het doel van een dergelijke bespreking is de directie nieuwe inzichten te laten opdoen. Hun beeld te verrijken, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen maken.

Weliswaar heeft het UWV WERKbedrijf alle kennis en feiten van de arbeidsmarkt voor handen, maar de arbeidsmarkt en de wereld daaromheen wordt complexer, alles verandert zo snel en alles is met elkaar verbonden. Derhalve is het voor een directie van een grote organisatie als UWV onmogelijk echt alles te weten. Om die reden is het belangrijk advies te vragen. En wij geven dat, gevraagd, maar ook ongevraagd.’

En wat is volgens jou de toegevoegde waarde van die gevraagde, en ongevraagde, adviezen?
‘Je moet onze bijdrage niet zien als: de Raad van Advies levert een lijstje met adviezen in na iedere vergadering. We doen niet aan KPI-denken. Onze kracht zit er juist in dat wij van buiten de organisatie komen. Wij proberen ook niet alles te weten te komen over wat er binnen UWV plaatsvindt. We willen vrij blijven denken en van gedachten met elkaar wisselen. De toegevoegde waarde van de Raad van Advies zit er dus in dat wij, zoals ik al zei, het beeld van de directie verrijken met onze frisse blik. Onze adviezen hebben geen bindend karakter.

Daarnaast zijn wij door onze deelname aan de Raad van Advies natuurlijk ook een beetje UWV-ambassadeurs. Vanuit onze dagelijkse functies schuiven wij regelmatig aan bij andere overleggen rondom arbeidsmarktvraagstukken. Dan wordt er nog wel eens gemopperd op het hele UWV. En wij kunnen dat dan nuanceren. Natuurlijk gaat niet altijd alles goed, maar fouten worden te vaak uitvergroot, terwijl wat goed gaat snel op de achtergrond verdwijnt. UWV heeft een enorme prestatie geleverd met de uitvoering van de NOW, en is een essentiële schakel bij geweest – en is dat nog steeds – bij het op gang brengen van de regionale mobiliteitsteams. Om eens enkele voorbeelden te noemen. Zulke verdiensten zou men best wat vaker mogen benoemen!’

Reactie Tof Thissen directeur UWV WERKbedrijf
‘Onze Raad van Advies is zeer divers samengesteld qua achtergrond, kennis en kunde. Maar de verbinding zit hem in dat iedereen een even grote passie heeft voor vraagstukken van de arbeidsmarkt. De Raad van Advies herinnert ons eraan om van buiten naar binnen te blijven kijken. De leden houden ons regelmatig een spiegel voor. Met een altijd kritische blik, soms zelfs een beetje confronterend, maar altijd opbouwend, leveren ze ons waardevolle adviezen waar we als WERKbedrijf écht mee verder kunnen. Ze geven ons advies op vraagstukken zoals hoe onze werkgeversdienstverlening is vormgegeven en hoe we ons positioneren als WERKbedrijf. Ik verheug me altijd zeer op de vergaderingen met onze Raad van Advies!’