Voor wie is het nieuwe platform bedoeld?

‘We richten ons met name op mensen met een arbeidshandicap en werkzoekenden, maar ook nadrukkelijk op werkgevers. De drie primaire doelgroepen van UWV dus. Kern is dat wij vooral veel mensen uit deze doelgroepen aan het woord willen laten over hun ervaringen op de arbeidsmarkt, hun persoonlijke ontwikkeling en welke - soms moeilijke - weg zij daarbij hebben afgelegd. Wij denken dat het goed werkt om deze praktische verhalen te laten vertellen door mensen uit onze doelgroepen: op welke manier is het hen gelukt om een baan te vinden en welke obstakels hebben zij daarbij ervaren. Het maakt daarbij ook niet uit of je wel of niet een uitkering hebt van UWV. Want in een werkend leven van 50 jaar gaat iedereen wel eens een keer op zoek naar een andere baan. Het uitwisselen van ervaringen geldt overigens net zo goed voor werkgevers. Veel bedrijven hebben bijvoorbeeld aarzelingen om iemand aan te nemen die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Wij willen werkgevers daarom vooral laten zien dat veel collega-ondernemers deze stap al wél hebben gezet. Inclusief alle hordes die daarbij moesten worden genomen, de oplossingen die zij hebben gevonden en welke regelingen of voorzieningen hier bijvoorbeeld bij passen.’

Komt het platform in de plaats van bestaande communicatiemiddelen?

‘Het inspiratieplatform vervangt drie kanalen die in feite helemaal los van elkaar stonden: Perspectief online, Werkbladmagazine en NLWerkt Online. Met Perspectief richtten wij ons op mensen met een arbeidshandicap, Werkbladmagazine was bedoeld voor werkenden en werkzoekenden en NLWerkt Online voor werkgevers. Het is een bewuste keuze daar nu één nieuw kanaal van te maken, juist omdat ons uitgangspunt is dat deze doelgroepen elkaar op de arbeidsmarkt hard nodig hebben. Met dit platform kunnen we een onderwerp nu echt van alle kanten belichten. Werkzoekenden en een aantal mensen met een arbeidshandicap zoeken een baan, terwijl veel werkgevers op dit moment op zoek zijn naar geschikte werknemers. Je kunt dus gerust zeggen dat we dit platform precies op tijd lanceren. Overigens heeft iedere doelgroep nog wel zijn eigen homepage en hebben we ook een algemene homepage gecreëerd waar je bijvoorbeeld elementen van de UWV-strategie kunt vinden.’

Het platform is te bezoeken op inspiratie.uwv.nl