Wat zijn de trends op gebied van datagedreven werken?

‘In de dienstverlenende industrie zien we dat er veel vraag is naar on demand: iets direct geregeld krijgen. Die ontwikkeling is door datagedreven werken tot stand gekomen; organisaties kunnen hierdoor vaak heel snel een oplossing op maat bieden.

Binnen organisaties zelf zien we dat er door het datagedreven werken meer – en beter - wordt samengewerkt tussen afdelingen. Dat komt doordat je de klant het beste helpt als je naar álle facetten kijkt. En dat kan alleen door data van verschillende afdelingen te combineren.’

Hoe is dit binnen UWV?

‘Met gegevens uit de database kan UWV met behulp van algoritmes kandidaten aan banen koppelen, bijvoorbeeld. Computers zien nu eenmaal meer en complexere verbanden tussen gegevens dan mensen. Denk niet dat we hiermee alles willen automatiseren. Integendeel. Menselijke creativiteit is belangrijk bij het zoeken naar oplossingen, maar data kunnen een grote bijdrage leveren als je ze op de juiste manier inzet.’

Op de juiste manier, u zegt het al: hoe ga je ethisch verantwoord om met gegevens?

‘Er bestaat, terecht, veel angst over het verzamelen en gebruiken van data. Het privacy-aspect is inmiddels goed geregeld in de wet, maar voor ethisch handelen is die wetgeving er nog niet. Het is belangrijk dat er controle is en dat we met elkaar discussiëren over wat wel en niet ethisch is. Dat zit hem met name in: welke gegevens neem je wel en niet mee in het vergelijken van data? Voor je het weet discrimineer je iemand of een groep, of sluit je een groep uit. Data-analisten werken volgens de FACT-normen: Fairness (eerlijkheid), Accuracy (nauwkeurigheid), Confidentiality (vertrouwelijkheid) en Transparancy (transparantie). Bij alle analyses stellen we de vraag: “Is dit conform FACT?”. Daarnaast wordt op Europees niveau hard gewerkt aan een raamwerk voor het toetsen van algoritmes.’

Wat verwacht u van de toekomst op gebied van datagedreven werken?

‘In een bericht van het World Economic Forum stond dat twee derde van de kinderen die nu tussen de 12 en 18 jaar oud zijn, straks een functie gaan bekleden die nu nog niet bestaat. Opvallend vind ik dat: het betekent dat we eigenlijk geen idee hebben waar we naartoe gaan.’

Tijdens de coronacrisis is online dataverkeer een nog grotere rol gaan spelen. Welke gevolgen heeft dat voor data-analisten gehad?

‘Voor ons is dit in dat opzicht een heel bijzondere periode. Vanuit nieuwe hoeken is interesse in data ontstaan, om potentiële klanten te vinden. En men is er meer door gaan samenwerken. IC’s bijvoorbeeld, gingen data met elkaar delen om erachter te komen wat de beste beademingsmethode voor COVID is. Diverse processen raakten de afgelopen periode in een stroomversnelling.’