‘Datagedreven werken staat voor structureel kunnen werken aan verbetering van je dienstverlening. Doordat je meer weet over je klant, kun je mooie innovaties doen of bestaande diensten verder optimaliseren. En je krijgt meer inzicht wat werkt en wat minder goed werkt. Bijvoorbeeld: wij hebben gegevens over een cliënt bij verschillende divisies. Van WERKbedrijf tot Sociaal Medische Zaken. Als je dat beter combineert dan kun je iemand beter helpen en kun je zelfs al vragen voor zijn.’

Rode draad herkennen

'De data helpen je bij het nemen van afwegingen en beslissingen. Zo werk je slimmer. Maar daar kunnen we nog veel meer mee doen. Zo krijgt onze klantenservice dagelijks duizenden telefoontjes binnen. Stel nou dat je daar sneller een rode draad uit kan halen over de vragen en de achtergronden. En als je dat dan weet dan kan je de informatie op onze site daarop aanpassen.’

Academie voor UWV’ers

‘We zijn een mensenorganisatie die voor mensen werkt’, benadrukt de UWV-bestuurder. ‘We hebben nu voor onze medewerkers een Data Academie ingericht waarbij je meer leert over datatoepassingen en de techniek erachter. En hoe ga je met die data vervolgens op een moreel verantwoorde manier om. En net zo belangrijk: iedereen moet daar transparant over zijn richting de omgeving: wat doen we en hoe doen we dat.’

Kompas én adviescommissie

UWV introduceert ook het Kompas Data Ethiek. Van Berkel: ‘Dat geeft richting hoe we onze afwegingen maken. Welke data mogen we wel gebruiken om iemand te helpen, welke niet. Daarbij werkt UWV ook aan de oprichting van een commissie Data-ethiek (een werktitel, red.), daarin zitten externe experts die UWV adviseren over deze vragen. De commissie denkt mee over onze afwegingen: je hebt het belang van het individu, van de samenleving en je dienstverlening die altijd slimmer kan met behulp van data. Door dat vooraf op een heldere manier te doen, kan je misstappen voorkomen én de dienstverlening continu verbeteren. Dat gesprek voeren we nu al voortdurend met elkaar, het kompas geeft daar richting aan, de commissie helpt ons daar straks ook bij.’