SV naar sectoren 2020

Publicatiedatum: 06 aug 2021

SV naar sectoren 2020 bevat kwantitatieve informatie over de verzekerdenpopulatie per sector en het beroep op de sociale verzekeringen WW, WIA, WAO, Ziektewet, Wazo en Toeslagenwet per sector in 2020 en 2019.

De nadruk ligt op beschrijvende statistiek in aantallen, groeipercentages en kengetallen. De publicatie bevat tabellen over:

  • het aantal actieve werkgevers per sector;
  • het aantal verzekerden per sector, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht;
  • het aantal dienstverbanden per sector, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht;
  • per wet de aantallen nieuwe, beëindigde en lopende uitkeringen per sector, op diverse manieren uitgesplitst

Om te voorkomen dat lage aantallen tot persoonsniveau herleid kunnen worden, zijn leeftijdsklassen samengevoegd tot nieuwe, op basis van de betreffende wet logische leeftijdsklassen.

Download: SV naar sectoren 2020 (pdf, 2 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten