SV naar sectoren 2019

Publicatiedatum: 26 aug 2020

SV naar sectoren 2019 bevat kwantitatieve informatie over de verzekerdenpopulatie per sector en het beroep op de sociale verzekeringen WW, WIA, WAO, Ziektewet, Wazo en Toeslagenwet per sector in 2019 en 2018.

De nadruk ligt op beschrijvende statistiek in aantallen, groeipercentages en kengetallen. De publicatie bevat tabellen over:

  • het aantal actieve werkgevers per sector;
  • het aantal verzekerden per sector, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht;
  • het aantal dienstverbanden per sector, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht;
  • per wet de aantallen nieuwe, beëindigde en lopende uitkeringen per sector, op diverse manieren uitgesplitst

Om te voorkomen dat lage aantallen tot persoonsniveau herleid kunnen worden, zijn leeftijdsklassen samengevoegd tot nieuwe, op basis van de betreffende wet logische leeftijdsklassen.

Aanvulling

In aanvulling op deze publicatie is op 16 december 2020 Aanvulling op SV naar sectoren 2019(pdf, 2 MB) verschenen, waarmee we sectoren meer inzicht geven in de premiestelling en onderliggende parameters.

Download: SV naar sectoren 2019 (pdf, 2 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten