Rapportage beschut werk derde kwartaal 2019

Publicatiedatum: 27 jan 2020

De Rapportage beschut werk heeft als doel om arbeidsmarktregio’s te informeren over de voortgang van het aan het werk helpen van mensen die aangewezen zijn op beschut werk. Het gaat hierbij om mensen die zoveel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. Deze rapportage bevat de landelijke en regionale stand van zaken per het eind van het derde kwartaal van 2019.

Download: Rapportage beschut werk derde kwartaal 2019 (pdf, 1 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten