UWV Monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010 – 2015

Publicatiedatum: 20 dec 2016

De UWV Monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010-2015 laat zien dat de uitstroom uit de Ziektewet versneld is sinds de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (bezava) van kracht is. Deze wet is op 1 januari 2013 ingevoerd en heeft als doel het beroep op de Ziektewet en de WIA door eindedienstverbanders, uitzendkrachten en WW’ers te verminderen. Dit gebeurt via prikkels richting werkgevers en werknemers, waaronder de aanpassing van het Ziektewetcriterium na een jaar. Het monitorrapport gaat in op verschillen tussen kleine, middelgrote en grote bedrijven en tussen publiek verzekerden en eigenrisicodragers.

Download: 20170105 uwv monitor ontwikkelingen ziektewet 2010 2015 (pdf, 2 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten