Werkhervatting langdurig zieke vangnetters

Publicatiedatum: 11 mei 2017

UWV Kennisverslag (UKV) 2017-4 brengt de ontwikkeling in kaart van de werkhervatting van vangnetters die langdurig (dat wil zeggen minimaal negen maanden) ziek zijn.

Onder vangnetters verstaan we werknemers die ziek uit dienst gaan, zieke uitzendkrachten en zieke WW’ers. Deze werknemers vallen onder het vangnet van de Ziektewet. De verwachting is dat de aantrekkende economie en de invoering in 2013 van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet bezava) gepaard gaan met een hoger aandeel werkhervattingen. Of dit zo is, gaan we na door de werkhervatting van twee cohorten langdurig zieke vangnetters die rond begin 2012 en begin 2015 ziek werden, te vergelijken.

De belangrijkste resultaten zijn: 

  • Het totale aandeel vangnetters dat 1,5 jaar na de ziekmelding weer aan het werk is, is voor de cohorten van 2015 en 2012 gelijk, te weten 12 procent. 
  • Alleen de uitzendkrachten zijn wel vaker aan het werk, namelijk 21 procent versus 8 procent. 
  • De langdurig zieke WW’ers hebben het laagste aandeel werkenden: 6 procent in cohort 2015 en 7 procent in cohort 2012.
  • De publiek verzekerde eindedienstverbanders hebben een aandeel werkenden van 17 procent in beide cohorten.
Download: UKV april 2017 - Werkhervatting langdurig zieke vangnetters (pdf, 594 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten