Met Lwoo-rugzak van school naar werk. Onderzoek naar Leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo) op het vmbo

Publicatiedatum: 31 mei 2013

Dit subsidierapport beschrijft de relatie tussen Leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo) en het functioneren op school, het behalen van een startkwalificatie en de stap naar arbeidsparticipatie van vmbo-leerlingen in Almere.

Er is gebruik gemaakt van twee datasets met gegevens over de schoolcarrière in de periode 2002-2011. De ene set betreft de korte termijn (resultaten van Lwoo-onderzoek, functioneren tijdens onderbouw) en de andere de lange termijn (functioneren tijdens bovenbouw, wel of niet behalen startkwalificatie, arbeidsongeschiktheid). De onderzoeksresultaten laten zien dat Lwoo alleen tijdens de onderbouw van het vmbo positief samenhangt met het functioneren op school. Ook blijkt dat Lwoo-leerlingen vaker dan niet-Lwoo-leerlingen voortijdig school verlaten zonder startkwalificatie en arbeidsongeschikt raken. De onderzoekers concluderen dat Lwoo werkt wanneer het wordt ingezet voor individuele, directe ondersteuning aan het kind in de onderbouw, maar niet in de bovenbouw als het voor groepsgewijze ondersteuning wordt gebruikt.

Dit subsidieonderzoek (looptijd: 2007-2013) komt voort uit de subsidieronde 2007. Het is uitgevoerd door Mind at Work, met subsidie van UWV.

Download: Met Lwoo-rugzak van school naar werk. Onderzoek naar Leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo) op het vmbo (pdf, 2 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten